De Stichting Platform Piping Design heeft tot doel het vakgebied
PIPING DESIGN
in de breedste zin van het woord te promoten.
De Stichting Platform Piping Design houd toezicht op
de kwaliteit van de Piping opleidingen:

Piping Design 1

In deze opleiding worden de basis beginselen van het vak “ Piping Design” uitgelegd. Piping design is een term met een wijde achtergrond, het omvat het hele gebied van het ontwerpen van installaties tbv de olie en gas industrie, alsmede voedsel, scheepsbouw en afval industrie.
In deze eerst Piping Design opleiding wordt aandacht besteed aan de de organisatie van “engineering” bedrijven, project opbouw en ontwerp fases. Er wordt ingegaan op de basis apparaten die in de olie industrie voorkomen en hoe ze doormiddel van pijpleidingen verbonden moet worden op een ordentelijk en veilige manier. Verder wordt uitgelegd welke component in leiding systemen kunnen voorkomen en welke materialen daarvoor gebruikt worden.
Naast de theorie wordt er veel aandacht besteed aan het maken van eenvoudige ontwerpen en een ontwerp opdracht is onderdeel van de afsluitende toets.

Piping Design 2

In de tweede Piping Design opleiding wordt ervan uitgegaan dat deelnemers de eerste Piping design met goed gevolg afgelegd hebben en enige jaren ervaring hebben opgedaan binnen het vakgebied. In deze opleiding wordt ingegaan op de meer complexe apparaten en de daarbij horende eisen. Verder is er aandacht voor spannings berekeningen van pijpsystemen en het maken van complete fabrieksopstelling.