In Nederland zijn vele en diverse (soorten) bedrijven actief in het ontwerp, de constructie en/of beheer van pijpleidingsystemen. Toepassing van het vakgebied vindt, behalve in de olie- en gasindustrie, ook plaats in de proces-, de voedings- en genotmiddelenindustrie en daaraan gerelateerde toeleveringsbedrijven. Het ontwerpen, construeren en onderhouden van pijpleidingsystemen (en de daarin geïntegreerde apparaten) vraagt om specialistische kennis; dit specialisme wordt aangeduid met de term “Piping”.

In het middelbaar en hoger technisch onderwijs wordt echter nauwelijks aandacht besteed aan het specialisme Piping, met name vanwege gebrek aan inzicht in de behoeften en door gebrek aan, op dit gebied, gespecialiseerde docenten.

Vanaf 2003 ontwikkelde een werkgroep, bestaande uit experts uit het bedrijfsleven en onderwijs, een module “Piping Design”, speciaal voor studenten MBO/HBO. Op deze site treft u de resultaten daarvan aan.
Bij de opzet van deze module is uitgegaan van de te verwachten veranderingen in het onderwijs. Het geeft docenten en studenten de gelegenheid zich te oriënteren op het vakgebied “Piping Design”. De module is daarom niet uitputtend.
Studenten maken kennis met het vakgebied en kunnen de lesstof zelfstandig doorwerken.
Een power-point presentatie geeft de docent de gelegenheid een uitstekende inleiding, voorafgaand aan de module, uit te voeren. De presentatie kan echter ook door de student zelfstandig worden doorgenomen. Daartoe zijn alle verklarende teksten integraal opgenomen.

In de lesstof herkent de student onderwerpen die in andere vakken al zijn behandeld.
Integratie van de lesstof in deze vakken is daarmee herkenbaar geworden.
De lesstof leent zich uitstekend voor een uitwerking in een project. De module is dusdanig opgezet dat de student door zelfstudie en oriëntatie een brede kijk krijgt op het vakgebied Piping Design.

De handleiding geeft aan op welke wijze de lessen het beste doorgenomen kunnen worden.

De werkgroep hoopt door het aanbieden van deze module een bijdrage te leveren aan onderwijs en bedrijfsleven.
Opmerkingen, aanpassingen en vragen zijn altijd welkom.
Namens de werkgroep wensen wij u en uw cursisten veel “edutainment”