Taakverdeling

Naast een goede technische opleiding en voldoende werkervaring is het ook voor een werknemer van belang om te weten hoe het bedrijf in elkaar steekt en wat er van hem verwacht wordt.
Waar het werk door meerdere mensen moet worden uitgevoerd, is een taakverdeling en onderlinge afstemming (coordinatie) nood- zakelijk. Taakverdeling staat aan de basis van het ontstaan van organisaties, waarbij gelet wordt op de ervaring en vakkennis van de medewerkers.

Lijnorganisatie
De meeste eenvoudige vorm van organisatie is de lijnorganisatie, die bestaat uit afdelingen met een chef en een aantal ondergeschikten. Lijnorganisaties vinden we meestal bij bijvoor- beeld produktiebedrijven (stofzuigers, fietsen).
Als het werk echter uniek, eenmalig en complex is dan wordt door bedrijven meestal gekozen voor een projectmatige aanpak.

Projecten
Projecten kenmerken zich onder meer door:
• duidelijk omschreven doelstellingen,
• beperkte middelen,
• een duidelijk begin en eind van het project,
• een werkplan
Alle werzaamheden die direct of indirect verband houden met projecten, vallen onder de algemene noemer Project Engineering.