Industrieën

Procestechniek houdt zich bezig met de wijze waarop uit grondstoffen andere stoffen of producten worden vervaardigd, volgens het schema:

Bij dit vervaardigen treedt er in het proces een aardverandering van de grondstof op. Deze verandering kan fysisch of chemisch van aard zijn.
Neem als voorbeeld het bereiden van een cake. De grondstoffen zijn meel, suiker, melk en eieren. Deze grondstoffen vinden we in het product, de cake, niet meer terug. De aard van de grondstoffen is gewijzigd.
Als we thuis één cake bakken spreken we nog niet van procestechniek of procesindustrie. Om van Procestechniek te kunnen spreken moet de productie wel op industriële schaal plaatsvinden.

Een aantal industrieën in Nederland kunnen we tot de procesindustrie rekenen, zoals de:

Chemische industrie

Aardolie- en Petrochemische industrie

Metallurgische industrie

Keramische industrie

Papierindustrie

Voedings- en genotsmiddelen industrie

Vezel- en Textielindustrie

Kunststof- en Rubberindustrie

Nutsbedrijven

Eenheidsbewerkingen

Ieder procestechnisch productieproces is opgebouwd uit een aantal deelprocessen. Een aantal van deze deelprocessen van verschillende productieprocessen lijken veel op elkaar. De bewerkingen die, in deze op elkaar gelijkende deelprocessen plaatsvinden, worden ook wel eenheidsbewerkingen genoemd. De engelse benaming hiervoor is unit operation.

Een aantal belangrijke eenheidsbewerkingen uit de procesindustrie zijn:

transporteren

opslaan

mengen

warmtetransport

doseren, afvullen en verpakken