Planning is het schematisch vastleggen van wat, door wie, wanneer en in welke volgorde bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden om een gesteld doel te bereiken.
Het uiteindelijke resultaat wordt voornamelijk bepaald door o.m.:
• de omvang en complexiteit van de opdracht,
• de beschikbaarheid van mensen, materiaal en hulpmiddelen,
• de aanwezige expertise en ervaring
• de omgevingsfactoren (overheid e.d.)
Met behulp van een planning zijn we beter in staat een project uit te voeren en te controleren. Het is dus duidelijk dat planning veel meer is dan het maken van een schema.

Projectfasen en activiteiten
Een project kent in het algemeen meerdere fasen:
• offerte,
• basic engineering,
• detail engineering,
• uitvoering, enz. In elke fase worden een aantal activiteiten uitgevoerd:
• begroting opstellen,
• plotplan maken,
• pipestress berekening maken,
• bouwaanvraag opstellen,
• materiaallijst samenstellen,
• specificatie maken, enz..

Opzetten van een planning
1. Bepaal het doel en de omvang van het project (de “scope”)
2. Bepaal de mogelijke fasering van het project en het tijdstip waarop een fase gereed moet zijn. (einde fase = mijlpaal)
3. Maak een lijst van de activiteiten behorende bij een fase 4. Geef bij elke activiteit aan welk resultaat (product) verwacht wordt (tekening, berekening, lijst, etc.)
5. Geef aan waar de start van een activiteit van afhankelijk is (bijv. materiaallijst pas maken als tekening klaar is).
6. Bepaal hoeveel mandagen (-uren) in totaal voor een activiteit nodig zijn.
7. Geef aan hoeveel mensen op een activiteit worden ingezet.
8. Bereken de hoeveelheid tijd die nodig is voor een activiteit.
9. Zet de fasen en daarbij behorende activiteiten in een logische volgorde (let daarbij ook op stap 2 en 5) in een staafjesdiagram (barchart).
10. Kijk of de mijlpaaldata niet overschreden worden. Ga anders terug naar stap 7.

Begroting van de tijdsduur per activiteit.
De betrouwbaarheid van de begroting is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid werk, de mensen die het moeten uitvoeren (beschikbaarheid, bekwaamheid en vaardigheid) en de waarschijnlijkheid dat wijzingen optreden.
Gebruik hiervoor in de eerste plaats zo be-trouwbaar mogelijke ervaringscijfers. Laat daarna door meerdere mensen een schaduw- begroting maken.
Gebruik kan worden gemaakt van ervarings- cijfers uit de literatuur:

– WEBCI prijzenboekje van de Dutch Association of Cost Engineers;
– Field Fabrication & Erection (Piping) van John Page;
– CLIPS (software);
– PIPECALC van Gulf Publishing Company (software);

of maak gebruik van de “Driemetingbegrotingsformule”:

tijd = (O + 4M + P) / 6

Hierin is : O – de optimistische tijd (er gaat helemaal niets mis)
P – de pessimistische tijd (alles gaat mis)
M – de meest waarschijnlijke tijd (niet gemiddelde)

Software

Er zijn verscheidene softwarepakketten te koop waarmee meer of minder complexe planningen kunnen worden gemaakt.
Omdat bij de meeste projecten wel onvoorziene storingen optreden (weer, ziekte, staking, etc.) en de planning dus regelmatig aangepast moet worden is een softwarepakket geen overbodige luxe.
Onderstaand een voorbeeld van een dergelijk pakket.