Engineering

Engineering is het toepassen van technische kennis voor praktische doeleinden, zoals het ontwerpen en bouwen van bijvoorbeeld:

• Chemische installaties
• Zuivelindustrie
• Nucleaire installaties
• Offshore olie- en gasinstallaties
• Papierfabrieken
• Petrochemische installaties
• Farmaceutische fabrieken
• Krachtcentrales
• Raffinaderijen
• Waterbehandelingsinstallaties
• Scheepsinstallaties

Voor het ontwerpen van dergelijke installaties is de kennis en ervaring van meerdere vakdisciplines nodig (zowel technisch als organisatorisch), te weten:
• Proces Engineers voor het procesontwerp en specificatie, technische en economische haalbaarheidsstudies en in bedrijfstelling.
• Civil/Structural Engineers voor ontwerp en specificatie van terreinen en wegen, transport, funderingen staal- en betonconstructies, riolering en drainage.
• Instrumentation Engineers voor ontwerp en specificatie
• Electrical Engineers voor het ontwerp en specificatie van de elektrische installaties en voeding.
• Mechanical Engineers voor het specificeren van de leidingen, equipment en appendages, materiaallijsten (MTO) en materiaalrequisities.
• Piping Engineers voor het piping ontwerp, de leiding-tekeningen, piping stress/support en leidingmateriaal controle.
• Project Engineers voor plannen, controleren en organiseren van alle werkzaamheden.